firemn9 filosofie

Monolitická schodiště

Vyberte si typ schodiště:

A) monolitická patrová schodiště

a) přímé 25.000,- Kč
b) dvouramenné podestové 30.000,- Kč
c) točité s vřetenovou zdí (nosnou nebo nenosnou) 35.000,- Kč
d) točité se zrcadlem 40.000,- Kč
e) lomené dvouramenné 30.000,- Kč
f) lomené tříramenné 45.000,- Kč
g) zvláštní a atypické tvary a půdorysy individuální cena
a05 a04 a03 a02 a01

B) monolitická vyrovnávací schodiště

b01b02b03b04

C) Rekonstrukce schodišť

c01c02c03c04

D) terénní schodiště

a) na monolitické desce uloženy dílce individuální cena
b) s využitím palisád, obrub a dalších prvků systémové prefabrikace individuální cena
d01d02d03d04d05

Po dohodě jsme schopni zajistit doplňkové práce a činnosti:

 • statický návrh schodiště – výpočet výztuže
  • s datovým výstupem a rozkreslením výztuže: cena do 7.000,- Kč
  • bez datového výstupu: cena do 5.000,- Kč
 • ohýbání výztuže do průměru drátu 12 mm: cena do 4.000,- Kč + cena materiálu
 • zednické práce: 220,- Kč/hod/ 1 pracovník
 • obkladačské práce stupňů: 1mb schodu 750,-Kč+ cena materiálu
 • vlepování výztuže do betonu nebo zdiva: 1 ks = 130,- Kč (vyvrtání, vyčištění, chemická náplň)
 • dopravu do max. hmotnosti 2t: 17,-/km

POZNÁMKA:

 • ceny jsou orientační , jsou vztaženy na schodiště s ramenem šířky 1 m
 • u točitých schodišť , je spodní strana ramene schodiště zoubkatá – v ceně není zednické vyrovnání (nutné částečně osekat a částečně doházet MVC)
 • povolené nerovnosti a odchylky do 10 mm
 • pro každé schodiště bude zpracována individuální cenová kalkulace a to na základě :
  • platné PD , předložené objednatelem
  • osobní prohlídky na místě

Cena obsahuje :

 • půdorysné rozměření
 • výškové rozměření
 • vysekání kapes ve zdivu pro uložení výztuže ramen
 • bednění schodiště a stupňů vč. materiálu
 • pokládka armatury (dodávku zajistí objednatel dle platné PD)
 • betonáž schodiště vč. materiálu a dopravy z betonárky
 • odbednění schodiště a stupňů
 • úklid prostor, odvoz zbytkového materiálu (dřeva a desek)

POZNÁMKA:

po dohodě, je možné, že si vybrané kroky, zajistí sám objednatel, na toto bude brán ohled při vytváření ceny

Stavební příprava:

 • vynesený výškopis (vágris) , ve všech patrech objektu
 • provedení hydroizolací pod plochou schodiště – v místech uložení ramen na základovou desku
 • hladce omítnuté zdivo v prostoru schodiště
 • vyklizený prostor v blízkém okolí a zajištěný přístup k prostoru
 • přípojka el. proudu (220V, 16A)
 • přípojka vody nebo zdroj vody pro betonáž a umytí nářadí

Časová osa provádění:

 • rozkreslení, bednění , armování a betonáž: max. 7 dní
 • technologická přestávka: 28 dní
 • odbednění a úklid , předání na základě protokolu: 1 den

Platební podmínky:

 1. postupné financování
  • záloha č.1 ………. 50% ceny před zahájením prací
  • záloha č.2 ………. 30% před zahájením betonáže
  • doplatek v hotovosti při předání díla na základě předávacího protokolu
 2. složení 100% ceny díla na notářský účet zajištěný objednatelem (náklady platí objednatel)
 3. složení 100% ceny díla do právní úschovy zajištěné zhotovitelem (náklady platí zhotovitel)

POZN:

pro právnické osoby platí pouze možnost 2) nebo 3)